گروه آموزشی ماز

گروه آموزشی ماز برو به وب‌سایت گروه آموزشی ماز
ماز بزرگ ترین برگزار کننده آزمون و کلاس آنلاین در کشور می باشد. ماز تنها موسسه ای است که جامعه آماری آن بدون تبلیغات تلویزیونی به بیش از۴۰ هزار نفر در کشور رسیده است.