میدون

میدون برو به وب‌سایت میدون
میدون، جامع‌ترین سامانه هدایت، آموزش و پشتیبانی کسب و کارها است؛ این سامانه در سال 1394 توسط جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور، با محوریت آموزش کسب و کار، ایجاد حلقه های گمشده در فعالیت های اقتصادی و پشتیبانی از فعالیت های شرکت های کوچک و زودبازده راه اندازی گردید.
کدهای تخفیف میدون