استاد کار

استاد کار برو به وب‌سایت استاد کار
استادکار سامانه‌ خدمات هوشمند منزل می‌باشد که مشتری می‌تواند با استفاده از سایت یا اپلیکیشن آن خدمات مدنظر خود از قبیل نظافت و پذیرایی گرفته تا بازسازی و دکوراسیون منزل را درخواست نماید.
کدهای تخفیف استاد کار