ورزش و تفریح

کدهای تخفیف ورزش و تفریح

٪۴۰ تخفیف اولین خرید بلیط استخر در پول تیکت

تاریخ انقضا: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

٪۴۰ تخفیف اولین خرید اینترنتی بلیط استخر در پول تیکت

تاریخ انقضا: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

تخفیف 1500 تومانی پول تیکت

تاریخ انقضا: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰