خدمات عمومی

کدهای تخفیف خدمات عمومی

٪۵ تخفیف بیمه بدنه بیمیتو در تهران

تاریخ انقضا: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
شهر: تهران

%۲۰ کد تخفیف بیمه کالای دیجیتال از بیمه من ۲۴

تاریخ انقضا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
شهر: تهران

٪۱۵ تخفیف اولین سفارش خدمات در منزل آچاره

تاریخ انقضا: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

۲۵ هزار تومان اعتبار اولین خرید بیمیتو

تاریخ انقضا: ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

۱۲۵ هزار تومان تخفیف بیمه بدنه بیمه دات کام در تهران

تاریخ انقضا: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
شهر: تهران

۲۰ هزار تومان تخفیف چاپ پوستر عکس پرینت

تاریخ انقضا: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

۲۵ هزار تومان تخفیف اولین سفارش خدمات پلاک

تاریخ انقضا: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱