خدمات عمومی

کدهای تخفیف خدمات عمومی

۲۵ هزار تومان اعتبار اولین خرید بیمیتو

تاریخ انقضا: ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

۱۲۵ هزار تومان تخفیف بیمه بدنه بیمه دات کام در تهران

تاریخ انقضا: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
شهر: تهران

۲۵ هزار تومان تخفیف اولین سفارش خدمات پلاک

تاریخ انقضا: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

%۲۰ کد تخفیف بیمه کالای دیجیتال از بیمه من ۲۴

تاریخ انقضا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
شهر: تهران

۲۰ هزار تومان تخفیف چاپ پوستر عکس پرینت

تاریخ انقضا: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

۱۰ هزار تومان تخفیف اولین سرویس کارواش آچاره

تاریخ انقضا: ۱۳۹۸/۰۵/۲۵

٪۵۰ تخفیف اولین سرویس نظافت آچاره در زاهدان

تاریخ انقضا: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

۲۰ هزار تومان تخفیف اولین سفارش پلاک در تبریز

تاریخ انقضا: ۱۳۹۸/۰۵/۱۱